Wybicki-REAKTYWACJA

Konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych jest jednym z przedsięwzięć inicjatywy obywatelskiej Wybicki – REAKTYWACJA, która jest realizowana w regionie śremskim od 2014 r. Organizatorami konkursu są: stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego oraz Muzeum Śremskie i Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach.

W ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA”, realizowane są zadania edukacyjne i inwestycyjne:

  • warsztaty „Śladami gen. Józefa Wybickiego po gminie Brodnica”,
  • konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych,
  • międzypokoleniowa impreza plenerowa „Dzień Hymnu Polskiego” w gminie Brodnica, która odbywa się we wrześniu,
  • działania promujące Wybickiego i polskie symbole narodowe – animacje, questy, filmy, spotkania, konferencje, artykuły i inne wydawnictwa itp.
  • odnowiono również Kaplicę – Rotundę w Manieczkach jedyny zachowany obiekt, który został ufundowany przez gen. Józefa Wybickiego, a obecnie są czynione starania o odnowienie nagrobka Wybickiego w Brodnicy.
  • Więcej o inicjatywie: http://www.konkurs-wybicki.pl/wp-content/uploads/2022/08/Inicjatywa-Wybicki-REAKTYWACJA-v.-2021-1.pdf