Wyniki eliminacji wojewódzkich

W dniu 9 kwietnia 2024 r. odbyły się eliminacje wojewódzkie w ramach IX edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych. Zostały one przeprowadzone on-line w aplikacji Contest powiązanej ze stroną www.konkurs-wybicki.pl.

Eliminacje odbywały się w godzinach od 11.00 do 12.00. Do konkursu zgłosiło się 104 uczestników z 48 szkół z terenu Wielkopolski, w tym 101 spełniło wszystkie regulaminowe wymogi (rejestracji i aktywacji konta). Ostatecznie do testu przystąpiło 98 uczniów, w tym: 46 na poziomie szkoły podstawowej w klasach IV-VI, 30 na poziomie szkoły podstawowej w klasach VII-VIII oraz 22 na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Decyzją Organizatorów oraz jury konkursu, a także zgodnie z regulaminem konkursu, do finału zakwalifikowało się łącznie 32 uczniów, którzy uzyskali wynik na poziomie 75% i więcej, w tym:

– 12 osób z klas IV-VI szkół podstawowych,

– 8 osób z klas VII-VIII szkół podstawowych,

– 12 osób ze szkół ponadpodstawowych.

Wyniki są dostępne dla uczniów, opiekunów i opinii publicznej bezpośrednio na stronie www.konkurs-wybicki.pl w zakładce „Wyniki” (należy wybrać konkurs i poziom nauczania).

Finał konkursu w formie pisemnej, który wyłoni zwycięzców z każdego etapu edukacyjnego, odbędzie się w dniu 25 maja 2024 r. (sobota) w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Wybickiego w Manieczkach, ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica, o godz. 11.00.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, a osobom które dostały się do finału konkursu życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników.

Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA X”, jest współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i odbywa się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Konkurs znajduje się również na liście konkursów tematycznych Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Organizatorzy konkursu:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego

Muzeum Śremskie

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach

Partner: firma NAZAWEB Marek Kawczyński