Finał konkursu

W dniu 14 maja br. w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach odbył się VII finał wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych. Działanie jest realizowane w ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA VIII”.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 58 uczniów, natomiast 52 wzięło udział w finale konkursu, w tym: z szkół podstawowych kl. IV-VI – 15 osób, z szkół podstawowych kl. VII-VIII – 28 osób oraz z szkół ponadpodstawowych – 9 osób.

Laureaci konkursu:

Kategoria: szkoły podstawowe kl. IV-VI:

Miejsce I: Aleksandra Szlachetka z Szkoły Podstawowej w Stęszewie 38/41 pkt.

Miejsce II: Agata Adamska z Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie 33/41 pkt.

Miejsce III: Oliwier Antoni Kubera-Szymanowski z Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim 27/41 pkt.

Kategoria: szkoły podstawowe kl. VII-VIII (po dogrywce):

Miejsce I: Kacper Ignasiak z Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie 18/25 pkt.

Miejsce II: Agata Kilian z Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 18/25 pkt.

Miejsce III: Tomasz Przewoźniak z Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie 18/25 pkt.

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe:

Miejsce I: Wiktoria Mikołajczak z Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grzybnie 33/35 pkt.

Miejsce II: Wiktoria Michalak z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie 29/35 pkt.

Miejsce III: Szymon Antoszkiewicz z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie 27/35 pkt.

Wyniki wszystkich uczestników finału konkursu są dostępne w zakładce „Wyniki finał”.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali: dyplom za udział w finale konkursu, poczęstunek, znaczek okolicznościowy z logo Roku Józefa Wybickiego oraz gadżety reklamowe z Śremu i regionu śremskiego: ulotki, historię Śremu na wesoło, torby płócienne.

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom finału konkursu odbędzie się 18 września br. podczas Dnia Hymnu Polskiego w Manieczkach.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, rodzicom i opiekunom szkolnym za pomoc w przygotowaniu do konkursu oraz jury konkursu za sprawną ocenę prac.

Gadżety reklamowe pozyskano z Muzeum Śremskiego i Gminy Śrem, a poczęstunek dla uczestników konkursu i ich opiekunów zorganizowała Szkoła Podstawowa w Manieczkach – serdecznie dziękujemy.

Organizatorami konkursu są: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego oraz Muzeum Śremskie, a partnerem firma NAZAWEB Marek Kawczyński z Śremu.

Konkurs jest współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i odbywa się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.