Wybicki-REAKTYWACJA

Konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych jest jednym wielu działań inicjatywy obywatelskiej Wybicki – REAKTYWACJA, która jest realizowana w regionie śremskim od 2014 r. Organizatorami konkursu są: stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, Muzeum Śremskie i Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach. Partnerem konkursu jest firma NAZAWEB Marek Kawczyński ze Śremu, która stworzyła aplikację konkursu „Contest” i ją obsługuje. Wszystkie działania są prowadzone pro bono.

W ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA”, realizowane są zadania edukacyjne i projekty inwestycyjne, których celem jest zachowanie lokalnego dziedzictwa pozostawionego przez gen. Józefa Wybickiego (człowiek, miejsce, idea, działanie – Genius Loci), w tym między innymi:

 • warsztaty edukacyjne i spacery historyczne pt.: „Śladami gen. Józefa Wybickiego po regionie śremskim”,
 • konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych,
 • międzypokoleniowa impreza plenerowa „Dzień Hymnu Polskiego” w gminie Brodnica, która odbywa się we wrześniu (trzecia niedziela) na przemian w Manieczkach i w Brodnicy,
 • działania promujące Wybickiego i polskie symbole narodowe, w tym między innymi: animacje, edukacyjne gry terenowe tzw. questy, filmy, spotkania, konferencje, artykuły i inne wydawnictwa itp.
 • odnowiono XVIII w. kaplicę-rotundę w Manieczkach, jedyny zachowany obiekt, który został ufundowany przez gen. Józefa Wybickiego. Prace przy zabytku zakończyły się w 2019 r.
 • odnowiono nagrobek Józefa Wybickiego w Brodnicy z XIX w. Jego renowacja odbyła się
  w 2022 r.
Nagrobek gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy
Kaplica-rotunda w Manieczkach i pomnik z popiersiem gen. Józefa Wybickiego

W realizację działań w ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA” zaangażowanych jest ponad 30 różnych podmiotów:

 • Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego
 • Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
 • Muzeum Śremskie
 • Urząd Gminy Brodnica
 • Urząd Miejski w Śremie
 • Starostwo Powiatowe w Śremie
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach
 • Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu
 • Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie
 • Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie
 • Sołectwa: Manieczki, Brodnica, Brodniczka-Esterpole
 • Ochotnicze Straże Pożarne w Manieczkach i w Brodnicy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Brodnicy „Aktywne Brodniczanki”
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Jaszkowianki” w Jaszkowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Józefinka” w Manieczkach
 • Pałac Mańkowskich w Brodnicy
 • Stowarzyszenie Sympatyczni Mieszkańcy Szymanowa
 • Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
 • Parafia pw. św. Barbary Jaszkowo-Manieczki
 • Klub Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach
 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
 • Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
 • Prof. dr hab. Paweł Chmielarz – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
 • Maciej Krobski z KROBSKI STUDIO
 • Centrum Kultury Książ Wlkp.
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Entuzjastów Świata Książ Wlkp.
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej
 • Koło Polskiego Związku Filatelistów w Śremie
 • Koło PTTK Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Klub Turystyki Rowerowej „Warcianie”
 • Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o w Śremie
 • Towarzystwo Regionalne Uniwersytetów Ludowych (oddział Śrem) oraz przedsiębiorcy i mieszkańcy regionu śremskiego.