Wybicki-REAKTYWACJA

Konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych jest jednym z przedsięwzięć inicjatywy obywatelskiej Wybicki – REAKTYWACJA, która jest realizowana w regionie śremskim od 2014 r.

W ramach inicjatywy realizujemy zadania edukacyjne i inwestycyjne:

  • prowadzimy warsztaty „Śladami gen. Józefa Wybickiego po gminie Brodnica”,
  • organizujemy konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych,
  • organizujemy imprezę plenerową „Dzień Hymnu Polskiego” w gminie Brodnica, która odbywa się w ostatnią niedzielę września,
  • prowadzimy działania promujące Wybickiego i polskie symbole narodowe – tworzymy animacje, questy, organizujemy spotkania, piszemy artykuły itp.
  • współuczestniczyliśmy w pozyskaniu środków finansowych na odnowienie Kaplicy – Rotundy w Manieczkach jedynego zachowanego obiektu, który został ufundowany przez gen. Józefa Wybickiego.