Finał konkursu!!!

W dniu 25 maja 2024 r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Manieczkach (63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Szkolna 6) odbędzie się finał IX edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu (w załączniku i na stronie www.konkurs-wybicki.pl) uprzejmie przypominamy, że:

  1. Uczniowie wraz z opiekunem zobowiązani są dotrzeć na wskazane wyżej miejsce finału we własnym zakresie.
  2. Każdy uczestnik finału konkursu zobowiązany jest do wylegitymowania się przed wejściem na salę, w której odbędzie się część pisemna (dokument potwierdzający tożsamość ucznia).
  3. W czasie pracy nad arkuszami konkursowymi, uczestnikom zabrania się korzystania z pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
  4. Po zakończeniu finału konkursu, uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczce po Manieczkach zorganizowanej przez członków Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego lub wypełnić quest.
  5. Lista rankingowa wraz z podaniem laureatów miejsc I-III na każdym etapie edukacyjnym zostanie ogłoszona w dniu finału konkursu, a dodatkowo będzie opublikowana na stronie konkursu www.konkurs-wybicki.pl  w zakładce „Wyniki finał – 2024” najpóźniej do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 15:00.
  6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania obchodów Dnia Hymnu Narodowego w Manieczkach, w dniu 15 września 2024 r. O dokładnej godzinie i miejscu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
  7. Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci którzy osiągną miejsca I-III dodatkowo atrakcyjne nagrody.
  8. W przypadku uzyskania tytułu laureata konkursu przez ucznia, na wniosek szkoły/ bądź ucznia, istnieje możliwość wystawienia odpowiedniego zaświadczenia. Należy wówczas przesłać wszystkie niezbędne dane ucznia, które mają się znaleźć w zaświadczeniu.

UWAGA! W przypadku, gdy w ramach danego poziomu edukacyjnego, trzynajlepsze wyniki uzyska po dwóch lub więcej uczestników, zostanie przeprowadzona dogrywka w celu wyłonienia zwycięzców na poszczególnych lokatach (miejsca I-III). Dogrywka odbędzie się
w formie ustnej, w dniu finału konkursu tj. 25 maja 2024 r., po ogłoszeniu wyników przez jury konkursu.

Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA X”, odbywa się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i przy współfinansowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, Muzeum Śremskie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Manieczkach oraz partner – firma NAZAWEB Marek Kawczyński.