Finał konkursu w Manieczkach

W dniu 27 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach odbył się VIII finał wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych. Działanie jest realizowane w ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA IX”.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 56 uczniów, natomiast 52 wzięło udział w finale konkursu, w tym: z szkół podstawowych kl. IV-VI – 25 osób, z szkół podstawowych kl. VII-VIII – 15 osób oraz z szkół ponadpodstawowych – 12 osób.

Laureaci konkursu:

Kategoria: szkoły podstawowe kl. IV-VI:

Aleksandra Szlachetka – Szkoła Podstawowa w Stęszewie47/49 – I miejsce
Jan Powidzki – Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie44/49 – II miejsce
Konrad Piecuch – Szkoła Podstawowa im. R.W. Berwińskiego w Zaniemyślu40/49 – III miejsce

Kategoria: szkoły podstawowe kl. VII-VIII:

Tomasz Przewoźniak – Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Koszewskiego w Kościanie26/30 – I miejsce
Maria Jakubowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Koszewskiego w Kościanie20/30 – II miejsce
Władysław Bugała – Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku19/30 – III miejsce

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe:

Kacper Ignasiak – I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie20/30 – I miejsce
Klaudia Przewoźniak – II Liceum Ogólnokształcące im. M Kopernika w Lesznie19/30 – II miejsce
Nadia Pawłowska – Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Wybickiego w Śremie18/30 – III miejsce

Wyniki wszystkich uczestników finału konkursu są dostępne w zakładce „Wyniki finał – 2023”.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali: dyplom za udział w finale konkursu, poczęstunek, upominek – torby i wydawnictwa regionalne. Natomiast zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody – bony rzeczowe.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, rodzicom i opiekunom szkolnym za pomoc w przygotowaniu do konkursu oraz jury konkursu za sprawną ocenę prac.

Organizatorami konkursu byli: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego oraz Muzeum Śremskie, a partnerem firma NAZAWEB Marek Kawczyński z Śremu.

Konkurs jest współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i odbywa się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.