Finał konkursu – 27 maja 2023 r.

Organizatorzy VIII edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych serdecznie zapraszają uczniów, którzy podczas eliminacji wojewódzkich (w dniu 14.04.2023 r.) osiągnęli próg 60% punktów i więcej, na finał konkursu który odbędzie się 27 maja 2023 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach, ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica.

Zasady finału konkursu:

  1. Finał konkursu odbędzie się w formie pisemnej wyłaniając zwycięzców z każdego etapu edukacyjnego.
  2. Uczniowie wraz z opiekunem (rodzicem/opiekunem prawnym, nauczycielem, itp.) zobowiązani są dotrzeć na miejsce odbywania się finału we własnym zakresie.
  3. Każdy uczestnik finału konkursu zobowiązany jest do wylegitymowania się przed wejściem na salę, w której odbędzie się część pisemna.
  4. W czasie pracy nad arkuszami konkursowymi, uczestnikom zabrania się korzystania z pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
  5. Po zakończeniu finału konkursu, uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczce po Manieczkach zorganizowanej przez członków Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego.
  6. Lista rankingowa wraz z podaniem laureatów miejsc I-III na każdym etapie edukacyjnym zostanie ogłoszona w dniu finału konkursu, a dodatkowo będzie opublikowana na stronie konkursu www.konkurs-wybicki.pl najpóźniej do dnia 2 czerwca 2023 r. do godz. 9:00.
  7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu finału konkursu, w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach.
  8. Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci którzy osiągną miejsca I-III dodatkowo atrakcyjne nagrody.
  9. W przypadku uzyskania tytułu laureata konkursu przez ucznia, na wniosek szkoły/bądź ucznia, istnieje możliwość wystawienia odpowiedniego zaświadczenia. Należy wówczas przesłać wszystkie niezbędne dane ucznia, które mają się znaleźć w zaświadczeniu.

UWAGA! W przypadku, gdy w ramach danego poziomu edukacyjnego, trzy najlepsze wyniki uzyska po dwóch lub więcej uczestników, zostanie przeprowadzona dogrywka w celu wyłonienia zwycięzców na poszczególnych lokatach (miejsca I-III). Dogrywka odbędzie się w formie ustnej, w dniu finału konkursu tj. 27 maja 2023 r., po ogłoszeniu wyników przez jury konkursu.

Organizatorzy konkursu:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego

Muzeum Śremskie