Wyniki eliminacji wojewódzkich

W dniu 14 kwietnia 2023 r. odbyły się eliminacje wojewódzkie w ramach VIII edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych.

Do konkursu zgłosiły się 44 szkoły z terenu Wielkopolski, łącznie 98 uczniów. Wszystkie osoby dopełniły formalności zgodnie z regulaminem konkursu. W dniu eliminacji do rozwiązania testu przystąpiło 88 uczniów, w tym: 39 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, 29 uczniów z klas VII-VIII szkół podstawowych i 20 uczniów z szkół ponadpodstawowych.

Jury konkursu postanowiło o obniżeniu progu punktów w eliminacjach do finału z 75% do 60%. W związku z tym do dalszego etapu – finału konkursu zakwalifikowało się 56 uczniów:

– 28 osób z klas IV-VI szkół podstawowych,

– 15 osób z klas VII-VIII szkół podstawowych,

– 13 osób z szkół ponadpodstawowych.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie konkursu, w zakładce Wyniki

Finał konkursu w formie pisemnej, który wyłoni zwycięzców z każdego etapu edukacyjnego, odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r. (sobota) w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Wybickiego w Manieczkach, ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica, o godz. 11.00.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, a osobom które dostały się do finału konkursu życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników.

Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy „Wybicki-REAKTYWACJA IX”, jest współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i odbywa się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Konkurs znajduje się również na liście konkursów tematycznych Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Organizatorzy konkursu:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach

Muzeum Śremskie