Wyniki eliminacji wojewódzkich

8 kwietnia 2022 r. odbyły się eliminacje wojewódzkie do VII edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych.

Do konkursu zgłosiło się 60 szkół z terenu Wielkopolski, w tym: 47 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, 57 uczniów z klas VII-VIII szkół podstawowych i 23 uczniów z szkół ponadpodstawowych. Łącznie 127 osób. Jednak nie wszystkie osoby dopełniły obowiązki w związku z potwierdzeniem udziału ucznia w konkursie, w przypadku uczniów małoletnich – potwierdzał rodzic/ opiekun prawny oraz nie zostały w kilku przypadkach aktywowane konta uczniów w wyznaczonym terminie tj. do 1 kwietnia br. Ostatecznie uczniów którzy dopełnili wszystkie formalności i tym samym zakwalifikowali się do etapu eliminacji było 116, w tym: 43 w klasach IV-VI SP, 50 w klasach VII-VIII SP i 23 w szkołach ponadpodstawowych.

W dniu 8 kwietnia br. do eliminacji wojewódzkich przystąpiło (rozwiązywało test) 107 osób, w tym: 39 uczniów z klas IV – VI SP, 45 uczniów z klas VII-VIII SP i 23 uczniów z szkół ponadpodstawowych (tu jedna osoba została zdyskwalifikowana ponieważ opuściła planszę konkursu więcej niż 3 razy).

Jury konkursu postanowiło o obniżeniu progu punktów w eliminacjach do finału z 75% do 60%. W związku z tym do dalszego etapu – finału konkursu zakwalifikowało się:

– 15 osób z klas IV-VI szkół podstawowych,

– 32 osoby z klas VII-VIII szkół podstawowych,

– 11 osób z szkół ponadpodstawowych.

Wyniki konkursu są dostępne: ps://konkurswybicki.herokuapp.com/contest/index.html#/scores

Finał konkursu w formie pisemnej, który wyłoni zwycięzców z każdego etapu edukacyjnego, odbędzie się 14 maja 2022 r. (sobota) w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Wybickiego w Manieczkach, ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica, o godz. 11.00.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, a osobom które dostały się do finału konkursu życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników

Organizatorzy konkursu:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach

Muzeum Śremskie